สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ เปิดให้บริการวิชาการ ดังนี้ การทดสอบตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ การซ่อมและสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและอื่น ๆ การฝึกอบรม เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการทดสอบ การใช้เครื่องมือ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ข้อกำหนด ความปลอดภัย และอื่นๆ


ทดสอบ

ค้นหาการทดสอบตามประเภทตัวอย่าง และขอใบเสนอราคา

ซ่อม / สร้าง

ส่งคำขอส่งเครื่องมือซ่อม หรือสร้างเครื่องมือ

ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง

ส่งคำขออนุญาตเพื่อฝึกอบรมใช้เครื่องมือด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษา และนักวิจัยของสถาบันการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ

สมัครฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ

นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์

ผลงานการประดิษฐ์เครื่องมือ / อุปกรณ์

สื่อประชาสัมพันธ์


สำนักเครื่องมือฯ มอบ

วันที่ 23 กันยายน 2563 คณะบุคลากรจากสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ร่วมกับสถาบันฮาลาล มหาว ...

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกลุ่ม EECi วันที่ 17 ก.ย. 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือฯ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากกลุ่ม EECi (Eastern Economic ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏ ...

หลักสูตร "การเป็นวิทยากรมืออาชีพ" วันที่ 27-28 ส.ค.2563

เมื่อวันที่ 27-28 ส.ค. 2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. จัดอบรมภายในให้แก่บุคลากรใ ...

อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสาตร์และการทดสอบ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ข้อกำหนด ISO/IEC 1702 ...

การนําเสนอผลงาน ในหัวข้อ “การปรับปรุงการทำงานด้วยการมีส่วนร่วมตามแนวคิดไคเซ็น”

ในวันที่ 17 ส.ค. 2563 คุณจารุณี เจนกิจธัญไพบูลย์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และคุณชาญณรงค์ เรืองช่วย ...

กิจกรรมสร้างสรรค์ Kaizen day 2_2563

กิจกรรมสร้างสรรค์ Kaizen day 2_2563 บุคลากรร่วมสร้างและนำเสนอผลงาน "ลด เลิก เปลี่ยน" เพื่อสิ่งที่ ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำนักเครื่องมือฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพเพื่อศึกษา ...


ติดต่อเรา

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
Office Of Scientific Instrument and Testing

ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  074-286904 ถึง 7 หรือ 074-286910

  osit@group.psu.ac.th

  https://www.facebook.com/ositpsu

  @ositpsu

  เวลาทำการ
ส่งตัวอย่างและรับผลการทดสอบ
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 18:00 น.
    • วันเสาร์ 08:30 น. - 17:00 น.
ติดต่อขอรับคำปรึกษา ส่ง-รับคืนเครื่องมือซ่อม
    • วันจันทร์ - ศุกร์ 08:30 น. - 16:30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 081-898-9266 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อส่งถึง ผอ. สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

เพื่อความสะดวกในการแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้