ปฏิทินกิจกรรม
VDO
คลังภาพ

บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ

วันที่ 5 ก.พ. 2563 บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ณ สำนักเครื่องมื...

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อวิธีการแปลผลข้อมูลของการทดสอบด้วยเครื่อง NMR และ FT-IR Interpretation of NMR and FT-IR Spectroscopy

เมื่อวันที่ 30-31 ม.ค.2563 สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ วิธีการแปลผลข้อมูลของการทดสอบด้วยเครื่อง NMR และ FT-IR Interpretation of NMR an...

ดูทั้งหมด