ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Scientific Equipment Center, Prince of Songkla University
Add Friend

Username: sec2528
×
ดูบริการอื่นๆ»   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ โทร. 074-286904-7, 074-286910
รับสมัครงาน

ตำแหน่ง วิศวกร (พนักงานเงินรายได้) 1 อัตรา

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2559 ในเวลาราชการ

รายละเอียด | ดาวน์โหลดใบสมัคร

×
ศูนย์ฯ งดให้บริการ ในวันที่ 11-14 มิ.ย. 2558

เนื่องในวันที่ 11-14 มิถุนายน 2558 ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ค่ะ จึงของดให้บริการในทุกบริการในวันดังกล่าวค่ะ
และจะให้บริการตามปกติในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ค่ะ

สำหรับลูกค้า ที่จะใช้บริการทางด่วน ด้วยเครื่อง SEM-Quanta400
ในวันที่พฤหัสที่ 11 มิถุนายน และศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558
ให้มาส่งตัวอย่างในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 แทนค่ะ

กราบขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

×
งดรับตัวอย่างทางด่วน SEM Quanta

ทางศูนย์เครื่องมือฯ ของดรับตัวอย่างทางด่วน SEM-Quanta 400 ในวันเวลาดังนี้ค่ะ

  1. วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดกิจกรรม 1 Person 1 Innovative Idea
  2. วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันปลูกป่า

จึงขอกราบขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ

×
เลื่อนวันอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบ TEM"

เนื่องจากกำหนดการเดิม (24 มิถุนายน 2557) นั้น
ศูนย์เครื่องมือฯมีการติดตั้ง CCD Camera สำหรับเครื่อง TEM

ศูนย์เครื่องมือฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 แทน
โดยมีกำหนดหมดเขตรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

×
ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ในวันที่ 5 ส.ค. 58 เวลา 09.00-16.00 น.

ศูนย์ฯ ไม่ได้งดให้บริการค่ะ
แต่อาจเกิดความไม่สะดวกแก่ลูกค้าอยู่บ้างในช่วงเวลาที่มีการดำเนินกิจกรรม


จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

×
คิวว่าง ทางด่วน SEM-Quanta

คิวทางด่วนเครื่อง SEM-Quanta ว่าง
วันพุธที่ 20 พ.ย. 2556 จำนวน 12 ตัวอย่าง


สนใจติดต่อจองคิวได้ที่ 074-286904-7

×
ศูนย์ฯ งดให้บริการสอบเทียบ Piston Pipette ในวันที่ 9-30 มิ.ย. 2557

เนื่องด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Piston Pipette จะต้องส่ง
ตุ้มน้ำหนักที่ใช้สำหรับทำ Daily Check ไปสอบเทียบภายนอก
และคาดว่าจะส่งกลับในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ห้องปฏิบัติการจึงมีความจำเป็นที่ต้องงดรับการสอบเทียบ Piston Pipette
ในช่วงเวลาดังกล่าว


เมื่อการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักแล้วเสร็จ ห้องปฏิบัติการจะเปิดให้บริการตามปกติต่อไป
จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

×
ยกเลิกการให้บริการรหัส LC-MS06

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขอยกเลิกการให้บริการของเครื่อง "LC-MS"

รหัส LC-MS06 ทดสอบโดยผ่านเครื่อง LC-MS (Test with LC-MS (separation))
เนื่องจากไม่สามารถซ่อมเครื่องให้เปิดให้บริการได้


โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7

×
งดรับตัวอย่างทดสอบ BOD 26-30 ธ.ค. 2557

เนื่องด้วยในวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม 2558 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี พ.ศ. 2557
ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน

ดังนั้นจึงของดรับตัวอย่างที่ทดสอบค่า BOD ซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มเชื้อ 5 วันค่ะ
ทำให้การเก็บผลการทดสอบตรงกับวันหยุด ซึ่งไม่สามารถที่จะทำการทดสอบให้ได้
ตามวันเวลาการทดสอบ

จึงของดรับตัวอย่างในวันที่ 26-30 ธันวาคม 2557

กราบขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
ลดความสามารถ CLSM

เนื่องด้วย แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ชนิดอาร์กอน (Ar) ของเครื่อง CLSM ชำรุด
จึงไม่สามารถสร้างแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 488 nm ได้
และมีมติจากที่ประชุมบุคลากรว่า จะไม่จัดหาอะไหล่ซึ่งชำรุดนั้นมาทดแทน
ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลักด้านงบประมาณและความคุ้มค่าในการลงทุน

แต่จะยังคงเปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างตามเดิม
เนื่องจากเลเซอร์อีก 2 ชนิด (ความยาวคลื่น 543 และ 633 nm) ยังสามารถใช้งานได้อยู่
โดยจะต้องเลือกสีย้อมที่เหมาะสมซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
รายการชุมชนวิชาการ ทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM88
ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.อ. FM88
ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่าน "รายการชุมชนวิชาการ" ในเรื่อง

"การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม" ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การตรวจคุณภาพน้ำ" ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การตรวจสอบสารปรอทและน้ำมันปาล์ม" ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การสอบเทียบ Piston Pipette" ออกอากาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2557

[ Download ]

"การตรวจคุณภาพน้ำเสีย" ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

[ Download ]

More...
×
งดออกรายงานผลการทดสอบด้วยเครื่อง SEM สำหรับกลุ่มลูกค้าใน ม.อ.

ทางศูนย์เครื่องมือฯ แจ้งขอ งดการออกรายงานผลการทดสอบด้วยเครื่อง SEM ค่ะ สำหรับกลุ่มลูกค้าใน ม.อ. เพื่อเป็นการลดปัญหาของผลการทดสอบที่คงค้าง ณ จุดส่งมอบ

จึงกำหนดให้รับเฉพาะข้อมูลดิบของการทดสอบเท่านั้น แต่หากลูกค้ามีความต้องการผลการทดสอบสามารถดำเนินการขอผลการทดสอบได้ โดยยื่นคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับผลการทดสอบเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าบริการค่ะ

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปค่ะซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
งดให้บริการทางด่วน Mass และ Zeta

ทางศูนย์เครื่องมือฯ ของดให้บริการ ช่องทางด่วน ที่ทดสอบด้วย เครื่อง Mass และ Zeta ค่ะ

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปค่ะ

*** แต่ลูกค้าสามารถที่จะส่งตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่อง Mass และ Zeta ได้ในช่องทาง ปกติค่ะซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 6 รายการ

กำหนดดูสภาพพร้อมเสนอราคาซื้อ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ.

  • ดูสภาพพัสดุ เวลา 09.30 น.
  • เสนอราคาซื้อ เวลา 10.00 น.
ดาวน์โหลดรายละเอียด

×
บริการใช้เครื่องด้วยตนเอง

เปิดให้บริการเครื่อง FT-IR (Equinox55) เฉพาะการทดสอบด้วยเทคนิค KBr Pellet และ ATR

  • อัตราค่าอบรมสอนการใช้เครื่องคิดเป็น 600 บาทต่อคน (สอนครึ่งวัน)
  • อัตราค่าบริการใช้เครื่องคิดเป็น 500 บาทต่อชั่วโมง

เปิดให้บริการทุกวันวันจันทร์-ศุกร์

*หากต้องการใช้วัสดุสิ้นเปลืองให้ติดต่อนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่อง

×
คู่มือให้บริการ เครื่องมือทางด้านยาง

ปฏิทินของศูนย์เครื่องมือฯข้อมูลราคากลาง

Blogs
รายงานคุณภาพน้ำประจำวัน (Water quality - daily update)
น้ำกลั่น (Distilled Water)
ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity) : 3.5 µS/cm
ค่า pH : 6.2
Last update: 2016-09-22 16:32:38
น้ำ RO (RO Water)
ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity) : 13.8 µS/cm
ค่า pH : 6.5
Last update: 2016-09-22 16:32:49

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศ

SEC-Connect

SEC-PriceRate

LAB_Status

LAB_Booking

Service_Status

ชั่วโมงการใช้งาน
เครื่องมือ

รายการ
เครื่องเสีย

Q & A

เว็บบอร์ด
และคลังความรู้

แจ้งปัญหา
การใช้บริการ
xxx
×
Webboard
คลังความรู้
×
เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมา
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
นโยบายคุณภาพ
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
ผังการนำองค์กร
ผู้นำระดับสูง
บุคลากร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รางวัล Best Practice
เวลาทำการ
ติดต่อเรา
แผนที่
เลขที่บัญชีธนาคาร
สำหรับบุคลากร
 
สำหรับลูกค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ
อัตราค่าบริการ
ทดสอบตัวอย่าง
ทางด่วนทดสอบตัวอย่าง
สอบเทียบ Piston Pipette
ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
ซ่อม/สร้าง/ดัดแปลง/บำรุงรักษาเครื่องมือ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
น้ำกลั่น
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่
E-Book
รายการวิทยุ
Q & A
ม.อ.
เครือข่าย
ค้นหา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-286904-7, 074-286910
โทรสาร 074-212813
sec-all@group.psu.ac.th

© 2547-2559 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0486956
เริ่มนับ 15 สิงหาคม 2550