ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Scientific Equipment Center, Prince of Songkla University
Add Friend

Username: sec2528
×
ดูบริการอื่นๆ»    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ โทร. 074-286904-7, 074-286910
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (พนักงานเงินรายได้)

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2556 14.00 น.

รายละเอียด

×
ศูนย์ฯ งดให้บริการในวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. 2557

เนื่องในวันที่ 31 มกราคม 2557 เป็น วันหยุดราชการ (วันตรุษจีน)

ศูนย์เครื่องมือฯ จึงของดทำการ 1 วันค่ะ
และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ค่ะ


กราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

×
ขยายการให้บริการทางด่วน NMR
เป็นสัปดาห์ละ 2 วัน (วันอังคารและพุธ) วันละ 20 ตัวอย่าง
โดยหากในวันอังคารมีผู้มาใช้บริการเกิน 20 ตัวอย่าง จะตัดตัวอย่างที่เกินให้เป็นตัวอย่างของวันพุธ

เริ่มตั้งแต่ 08 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป
×
ลดราคาค่าบริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง SEM5200
เหลือ 600 บาทต่อตัวอย่าง

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 7 ส.ค. 2556
×
ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ในวันที่ 6 ส.ค. 56

ศูนย์ฯ ไม่ได้งดให้บริการค่ะ
แต่อาจเกิดความไม่สะดวกแก่ลูกค้าอยู่บ้างในช่วงเวลาที่มีการดำเนินกิจกรรม


จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

×
คิวว่าง ทางด่วน SEM-Quanta

คิวทางด่วนเครื่อง SEM-Quanta ว่าง
วันพุธที่ 20 พ.ย. 2556 จำนวน 12 ตัวอย่าง


สนใจติดต่อจองคิวได้ที่ 074-286904-7

×
ยกเลิกการให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง Protein Sequencer

ทางศูนย์เครื่องมือฯ ประกาศขอยกเลิกการให้บริการทดสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง
"Protein Sequencer"

เนื่องจากทางบริษัทผู้ผลิตไม่มีการผลิตอะไหล่ของเครื่องดังกล่าวแล้ว
จึงไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ค่ะ

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไปค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
ยกเลิกการให้บริการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว 3 มิติ เครื่อง 3D-Printer แบบพลาสติก

ทางศูนย์เครื่องมือฯ ประกาศขอยกเลิกการให้บริการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว 3 มิติ เครื่อง
"3D-Printer แบบพลาสติก"

เนื่องจากไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนของเครื่องดังกล่าวได้

โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไปค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
งดรับตัวอย่างทดสอบ BOD 08-11 เม.ย. 2557

ทางศูนย์เครื่องมือฯ ของดรับตัวอย่าง BOD ในวันที่ 08-11 เมษายน 2557

เนื่องด้วยในวันที่ 14-16 เมษายน 2557 เป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

เนื่องจากค่า BOD ต้องใช้เวลาในการบ่มเชื้อ 5 วันค่ะ

กราบขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
ลดความสามารถ CLSM

เนื่องด้วย แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ชนิดอาร์กอน (Ar) ของเครื่อง CLSM ชำรุด
จึงไม่สามารถสร้างแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 488 nm ได้
และมีมติจากที่ประชุมบุคลากรว่า จะไม่จัดหาอะไหล่ซึ่งชำรุดนั้นมาทดแทน
ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลักด้านงบประมาณและความคุ้มค่าในการลงทุน

แต่จะยังคงเปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างตามเดิม
เนื่องจากเลเซอร์อีก 2 ชนิด (ความยาวคลื่น 543 และ 633 nm) ยังสามารถใช้งานได้อยู่
โดยจะต้องเลือกสีย้อมที่เหมาะสมซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
SEC Magazine - การบริการซ่อม/บำรุงรักษา/พัฒนาเครื่องมือ

 
อ่าน E-Book
 
 
 
ดาวน์โหลด PDF
 
More...

×
รายการชุมชนวิชาการ ทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM88
ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.อ. FM88
ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่าน "รายการชุมชนวิชาการ" ในเรื่อง

"การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม" ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การตรวจคุณภาพน้ำ" ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การตรวจสอบสารปรอทและน้ำมันปาล์ม" ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การสอบเทียบ Piston Pipette" ออกอากาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2557

[ Download ]

"การตรวจคุณภาพน้ำเสีย" ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

[ Download ]

More...
×
งดออกรายงานผลการทดสอบด้วยเครื่อง SEM สำหรับกลุ่มลูกค้าใน ม.อ.

ทางศูนย์เครื่องมือฯ แจ้งขอ งดการออกรายงานผลการทดสอบด้วยเครื่อง SEM ค่ะ สำหรับกลุ่มลูกค้าใน ม.อ. เพื่อเป็นการลดปัญหาของผลการทดสอบที่คงค้าง ณ จุดส่งมอบ

จึงกำหนดให้รับเฉพาะข้อมูลดิบของการทดสอบเท่านั้น แต่หากลูกค้ามีความต้องการผลการทดสอบสามารถดำเนินการขอผลการทดสอบได้ โดยยื่นคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับผลการทดสอบเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าบริการค่ะ

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปค่ะซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
งดให้บริการทางด่วน Mass และ Zeta

ทางศูนย์เครื่องมือฯ ของดให้บริการ ช่องทางด่วน ที่ทดสอบด้วย เครื่อง Mass และ Zeta ค่ะ

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปค่ะ

*** แต่ลูกค้าสามารถที่จะส่งตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่อง Mass และ Zeta ได้ในช่องทาง ปกติค่ะซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
Blogs
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศ

SEC-Connect

SEC-PriceRate

LAB_Status

LAB_Booking

Service_Status

ชั่วโมงการใช้งาน
เครื่องมือ

รายการ
เครื่องเสีย

เว็บบอร์ด

คลังความรู้

แจ้งปัญหา
การใช้บริการ
xxx
×
Webboard
คลังความรู้
×
เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมา
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์
นโยบายคุณภาพ
แผนกลยุทธ์
ผังการนำองค์กร
ผู้นำระดับสูง
บุคลากร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รางวัล Best Practice
เวลาทำการ
ติดต่อเรา
แผนที่
เลขที่บัญชีธนาคาร
สำหรับบุคลากร
สำหรับลูกค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ
อัตราค่าบริการ
ทดสอบตัวอย่าง
ทางด่วนทดสอบตัวอย่าง
สอบเทียบ Piston Pipette
ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
ซ่อม/สร้าง/ดัดแปลง/บำรุงรักษาเครื่องมือ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
น้ำกลั่น
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ดาวน์โหลด
E-Book
รายการวิทยุ
ม.อ.
เครือข่าย
ค้นหา
ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-286904-7, 074-286910, 074-211496
sec-all@group.psu.ac.th


ISO9001:2008

NSC-TISI-TIS 17025
TESTING 0144

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0128
© 2547-2557 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0278840
เริ่มนับ 15 สิงหาคม 2550