ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Scientific Equipment Center, Prince of Songkla University
Add Friend

Username: sec2528
×
ดูบริการอื่นๆ»    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ โทร. 074-286904-7, 074-286910
รับสมัครงาน

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา (พนักงานเงินรายได้) 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

×
ศูนย์ฯ งดให้บริการ ในวันศุกร์ที่ 13 และวันเสาร์ที่ 14 มี.ค. 2558

ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของดให้บริการทุกบริการ
ในวันศุกร์ที่ 13 และวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558

เนื่องจากศูนย์ฯได้จัดกิจกรรม KM นอกสถานที่
และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558


จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

×
ตารางแสดงคุณภาพน้ำประจำวัน (Daily water quality)

×
เลื่อนวันอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบ TEM"

เนื่องจากกำหนดการเดิม (24 มิถุนายน 2557) นั้น
ศูนย์เครื่องมือฯมีการติดตั้ง CCD Camera สำหรับเครื่อง TEM

ศูนย์เครื่องมือฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการอบรมเป็นวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 แทน
โดยมีกำหนดหมดเขตรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

×
ศูนย์ฯ จัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิง ในวันที่ 6 ส.ค. 56

ศูนย์ฯ ไม่ได้งดให้บริการค่ะ
แต่อาจเกิดความไม่สะดวกแก่ลูกค้าอยู่บ้างในช่วงเวลาที่มีการดำเนินกิจกรรม


จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

×
คิวว่าง ทางด่วน SEM-Quanta

คิวทางด่วนเครื่อง SEM-Quanta ว่าง
วันพุธที่ 20 พ.ย. 2556 จำนวน 12 ตัวอย่าง


สนใจติดต่อจองคิวได้ที่ 074-286904-7

×
ศูนย์ฯ งดให้บริการสอบเทียบ Piston Pipette ในวันที่ 9-30 มิ.ย. 2557

เนื่องด้วยห้องปฏิบัติการสอบเทียบ Piston Pipette จะต้องส่ง
ตุ้มน้ำหนักที่ใช้สำหรับทำ Daily Check ไปสอบเทียบภายนอก
และคาดว่าจะส่งกลับในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ห้องปฏิบัติการจึงมีความจำเป็นที่ต้องงดรับการสอบเทียบ Piston Pipette
ในช่วงเวลาดังกล่าว


เมื่อการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักแล้วเสร็จ ห้องปฏิบัติการจะเปิดให้บริการตามปกติต่อไป
จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

×
ยกเลิกการให้บริการรหัส LC-MS06

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขอยกเลิกการให้บริการของเครื่อง "LC-MS"

รหัส LC-MS06 ทดสอบโดยผ่านเครื่อง LC-MS (Test with LC-MS (separation))
เนื่องจากไม่สามารถซ่อมเครื่องให้เปิดให้บริการได้


โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 5 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7

×
งดรับตัวอย่างทดสอบ BOD 26-30 ธ.ค. 2557

เนื่องด้วยในวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 4 มกราคม 2558 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี พ.ศ. 2557
ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 5 วัน

ดังนั้นจึงของดรับตัวอย่างที่ทดสอบค่า BOD ซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มเชื้อ 5 วันค่ะ
ทำให้การเก็บผลการทดสอบตรงกับวันหยุด ซึ่งไม่สามารถที่จะทำการทดสอบให้ได้
ตามวันเวลาการทดสอบ

จึงของดรับตัวอย่างในวันที่ 26-30 ธันวาคม 2557

กราบขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
ลดความสามารถ CLSM

เนื่องด้วย แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ชนิดอาร์กอน (Ar) ของเครื่อง CLSM ชำรุด
จึงไม่สามารถสร้างแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 488 nm ได้
และมีมติจากที่ประชุมบุคลากรว่า จะไม่จัดหาอะไหล่ซึ่งชำรุดนั้นมาทดแทน
ทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลักด้านงบประมาณและความคุ้มค่าในการลงทุน

แต่จะยังคงเปิดให้บริการทดสอบตัวอย่างตามเดิม
เนื่องจากเลเซอร์อีก 2 ชนิด (ความยาวคลื่น 543 และ 633 nm) ยังสามารถใช้งานได้อยู่
โดยจะต้องเลือกสีย้อมที่เหมาะสมซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
SEC E-Book - รายงานทางวิชาการ "แร่ดิกไคต์ (Dickite)"

 
อ่าน E-Book
 
 
 
ดาวน์โหลด PDF
 
More...

×
รายการชุมชนวิชาการ ทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM88
ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2557

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถานีวิทยุ ม.อ. FM88
ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่าน "รายการชุมชนวิชาการ" ในเรื่อง

"การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม" ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การตรวจคุณภาพน้ำ" ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การตรวจสอบสารปรอทและน้ำมันปาล์ม" ออกอากาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

[ Download ]

"การสอบเทียบ Piston Pipette" ออกอากาศเมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2557

[ Download ]

"การตรวจคุณภาพน้ำเสีย" ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

[ Download ]

More...
×
งดออกรายงานผลการทดสอบด้วยเครื่อง SEM สำหรับกลุ่มลูกค้าใน ม.อ.

ทางศูนย์เครื่องมือฯ แจ้งขอ งดการออกรายงานผลการทดสอบด้วยเครื่อง SEM ค่ะ สำหรับกลุ่มลูกค้าใน ม.อ. เพื่อเป็นการลดปัญหาของผลการทดสอบที่คงค้าง ณ จุดส่งมอบ

จึงกำหนดให้รับเฉพาะข้อมูลดิบของการทดสอบเท่านั้น แต่หากลูกค้ามีความต้องการผลการทดสอบสามารถดำเนินการขอผลการทดสอบได้ โดยยื่นคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับผลการทดสอบเพิ่มเติม โดยไม่มีค่าบริการค่ะ

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปค่ะซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
งดให้บริการทางด่วน Mass และ Zeta

ทางศูนย์เครื่องมือฯ ของดให้บริการ ช่องทางด่วน ที่ทดสอบด้วย เครื่อง Mass และ Zeta ค่ะ

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปค่ะ

*** แต่ลูกค้าสามารถที่จะส่งตัวอย่างทดสอบด้วยเครื่อง Mass และ Zeta ได้ในช่องทาง ปกติค่ะซึ่งรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-286904-7 ค่ะ

×
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

 1. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ [ ดาวน์โหลด ]
  • เครื่องทดสอบความนิ่มของยาง จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องชั่ง จำนวน 2 รายการ
  • ตู้อบ จำนวน 1 ตู้
  กำหนดยื่นซอง 16 - 26 ม.ค. 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  กำหนดเปิดซอง 28 ม.ค. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  ดาวน์โหลดราคาอ้างอิง
   
 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ [ ดาวน์โหลด ]
  • เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง
  • เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) จำนวน 1 รายการ
  กำหนดยื่นซอง 22 ม.ค. - 05 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  กำหนดเปิดซอง 06 ก.พ. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  ดาวน์โหลดราคาอ้างอิง
   
 3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ ดาวน์โหลด ]
  • เครื่องผสมยางแบบสองลูกกลิ้ง จำนวน 2 เครื่อง
  • เครื่องผสมยางแบบปิด จำนวน 1 เครื่อง
  กำหนดยื่นซอง 22 ม.ค. - 02 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  กำหนดเปิดซอง 03 ก.พ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  ดาวน์โหลดราคาอ้างอิง
   
 4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ [ ดาวน์โหลด ]
  • เครื่องอัดเบ้า จำนวน 2 เครื่อง
  • เบ้าพิมพ์ชิ้นทดสอบยางตามมาตรฐาน จำนวน 5 แบบ
  • เครื่องตัดชิ้นทดสอบยางพร้อมมีดตัดตามมาตรฐาน จำนวน 1 เครื่อง
  กำหนดยื่นซอง 22 ม.ค. - 03 ก.พ. 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  กำหนดเปิดซอง 04 ก.พ. 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  ดาวน์โหลดราคาอ้างอิง
   

×
Blogs
รายงานคุณภาพน้ำประจำวัน (Water quality - daily update)
น้ำกลั่น (Distilled Water)
ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity) : 1.04 ± 0.01 µS/cm
ค่า pH : 5.70 ± 0.01
Last update: 2015-03-30 10:44:10
น้ำ RO (RO Water)
ค่าความนำไฟฟ้า (Conductivity) : 10.43 ± 0.07 µS/cm
ค่า pH : 6.72 ± 0.01
Last update: 2015-03-30 10:44:51

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระบบสารสนเทศ

SEC-Connect

SEC-PriceRate

LAB_Status

LAB_Booking

Service_Status

ชั่วโมงการใช้งาน
เครื่องมือ

รายการ
เครื่องเสีย

Q & A

เว็บบอร์ด
และคลังความรู้

แจ้งปัญหา
การใช้บริการ
xxx
×
Webboard
คลังความรู้
×
เกี่ยวกับเรา
ความเป็นมา
พันธกิจ
วิสัยทัศน์
วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์
แผนกลยุทธ์
นโยบายคุณภาพ
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ผังการนำองค์กร
ผู้นำระดับสูง
บุคลากร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
รางวัล Best Practice
เวลาทำการ
ติดต่อเรา
แผนที่
เลขที่บัญชีธนาคาร
สำหรับบุคลากร
 
สำหรับลูกค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศ
อัตราค่าบริการ
ทดสอบตัวอย่าง
ทางด่วนทดสอบตัวอย่าง
สอบเทียบ Piston Pipette
ใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
ซ่อม/สร้าง/ดัดแปลง/บำรุงรักษาเครื่องมือ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
น้ำกลั่น
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ดาวน์โหลด
เอกสารเผยแพร่
E-Book
รายการวิทยุ
Q & A
ม.อ.
เครือข่าย
ค้นหา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชั้น 1 อาคารบริหารวิชาการรวม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-286904-7, 074-286910
โทรสาร 074-212813
sec-all@group.psu.ac.th

© 2547-2558 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0373221
เริ่มนับ 15 สิงหาคม 2550